کولر گازی 30000 گری

27,000,000 تومان

گاز R410a

ساخت قطعات آمریکایی مونتاژ چین

ظرفیت BTU/h 30000

با ضمانت 2 ساله

ارسال رایگان

کولر گازی 30000 گری

27,000,000 تومان